Klimaatstrijd = de superrijken fors aanpakken

Bericht aan de COP

++++++++++++++

Wie ernstig de klimaatverandering wil aanpakken, kan niet anders dan de superrijken aanpakken. Dat schrijft Thomas Piketty in Le Monde. Wie zegt dat het technisch of politiek niet mogelijk is, liegt.
Elke andere aanpak zal leiden tot een verarming van de volks- en middenklassen, aldus Piketty. De rijkdom is zodanig aan de top geconcentreerd, dat daar moet worden ingegrepen.
Hij wijst erop dat 0,1 % van de bevolking nu al een rijkdom heeft van 80.000 miljard euro, en die wordt alsmaar groter. We kunnen de klimaatverandering bestrijden, en toch het dagelijks leven van de grote massa verbeteren, aldus de stelling van Piketty.
Zullen ze daar op de COP27 oren naar hebben?